Čtení pomáhá!:Školní rok 2018-2019

Čtení pomáhá!Základní informace - slovník:

Čtenář je uživatel, zaregistrovaný na webové stránce www.ctenipomaha.cz.

Kniha je součástí seznamu doporučených knih, které vybrala odborná porota přímo pro projekt Čtení pomáhá.

Test je zhodnocením znalostí jednotlivých knih. Kredit znamená 50 korun, které žák získá za úspěšné vyplnění testu.

Charita je konkrétní charitativní projekt zapojený do projektu Čtení pomáhá.

Pravidla:

Projektu se mohou zúčastnit pouze žáci základních škol a studenti prezenční formy středních škol v České republice.

Každý čtenář bude zařazen do jedné z kategorií:

  • 1.–5. třída ZŠ

  • 6.–9. třída ZŠ a 1.–4. ročník osmiletých gymnázií

  • SŠ a 5.–8. ročník osmiletých gymnázií

Čtenáři mohou získat odměnu pouze za přečtené knihy ze své kategorie nebo z kategorie o jednu úroveň vyšší.

Pokud čtenář uvede při registraci nepravdivé údaje, může být jeho účet zrušen, včetně všech kreditů, které získal.

Testy:

Pro testování musí být čtenář přihlášen.

Každý test trvá 5 minut. Každou knihu je možné testovat pouze třikrát. Po třetím neúspěšném pokusu lze knihu znovu testovat až za týden.

Úspěšný je pouze takový test, u kterého byly zodpovězeny všechny odpovědi správně.

Po úspěšném testu již nelze test opakovat. Za každou knihu lze získat pouze 1 kredit.

Příspěvky:

Odměnu za přečtení knihy získá čtenář pouze v případě správně zodpovězeného testu. Za každý úspěšný test bude připsáno 50 korun kreditu.

Kredit 50 korun lze převést pouze na jednu charitu.

V případě, že bude mít čtenář úspěšně splněno více testů u více knih, může kredit libovolně rozdělit mezi charity nebo věnovat veškerý kredit jedné charitě. Pokud byl kredit již jednou přidělen, tak to není možné změnit.