Informace pro čtenáře::Školní rok 2018-2019

Informace pro čtenáře:

Čtenářské desatero:


Při zápisu do knihovny zaplatíš poplatek 40,- Kč na 12 měsíců a dostaneš vlastní čtenářský průkaz.

Průkaz předložíš při každé návštěvě knihovny.

Když průkaz náhodou ztratíš, neboj se přijít, dostaneš nový…

Knihy vracej vždy v termínu (do 40 dnů) – nejlépe hned po přečtení.

Když knihy nestačíš přečíst, přijď si prodloužit výpůjční lhůtu.

Pokud knihy nevrátíš v termínu, čekej upomínku a chystej si peníze na pokutu (1. upomínka 10,- / 2. upomínka 25,- Kč / 3. upomínka 60,- Kč / 4. upomínka = upomínací dopis 80,- Kč).

Knihy od nás nikomu nepůjčuj, raději své kamarády přiveď s sebou do knihovny.

Knihy netrhej a nenič, čekají na ně další čtenáři.

Když si z polic vybíráš knihy, vracej je, prosím, na původní místo.

Měj knihy rád(a), odvděčí se ti.