Informace pro čtenáře::Školní rok 2016-2017

Informace pro čtenáře:

Čtenářské desatero:


Při zápisu do knihovny zaplatíš poplatek 40,- Kč na 12 měsíců a dostaneš vlastní čtenářský průkaz.

Průkaz předložíš při každé návštěvě knihovny.

Když průkaz náhodou ztratíš, neboj se přijít, dostaneš nový…

Knihy vracej vždy v termínu (do 40 dnů) – nejlépe hned po přečtení.

Když knihy nestačíš přečíst, přijď si prodloužit výpůjční lhůtu

Pokud knihy nevrátíš v termínu, čekej upomínku a chystej si peníze na pokutu (1. upomínka 10,- /2. upomínka 25,- Kč /3. upomínka 60,- Kč)

Knihy od nás nikomu nepůjčuj, raději své kamarády přiveď s sebou do knihovny.

Knihy netrhej a nenič, čekají na ně další čtenáři.

Když si z polic vybíráš knihy, vracej je, prosím, na původní místo.

Měj knihy rád(a), odvděčí se ti.